Filler och botox

Så blev botox ett erkänt sätt att bli av med rynkor

Botox är en förkortning av det långa och krångliga namnet Botulinumtoxin vilket är ett gift. Det visar namnet ”toxin”, som är latin och betyder gift. Från början, 1988, var det den amerikanska doktorn Alan Scott som använde sig av Botulinumtoxin som han spädda ut många gånger  och upptäckte att i mycket utspädd form kunde förlama musklerna då den dödade nerven i musklerna. Patienter som led av (ofrivilliga) spasmer av olika slag märkte att när de fått injektioner av mycket utspädd Botulinumtoxin slapp spasmerna.

Behandlingen med Botulinumtoxin spred sig till fler läkare, bland annat Jean Carruthers, som använde sig av medlet för att få bort ofrivilliga ryckningar kring ögon. Hon behandlade ne av sina patienter med Botulinumtoxin, som när hon hade fått behandlingen med Botulinumtoxin ville ha fler injektioner med Botulinumtoxin, då hon hade upptäckt att medlet slätade ut rynkor i närheten av ögonen. Läkaren Jean Carruthers nämnde om händelsen till sin man, som var hudläkare och i sitt yrke hade råkat ut för flera patienter som mer än gärna ville bli av med sina rynkor i ansiktet.

Började i Kanada och spred sig snabbt

Det ledde till att paret Carruthers i Vancouver började i lite skapa att prova sig fram med behandlingar med Botulinumtoxin i syfte att hjälpa patienterna som ville bli av med sina rynkor i ansiktet. Idag, har användningen med Botulinumtoxin eskalerat och antalet recept på Botulinumtoxin har dubblerats bara under den senaste 10 åren. Det trots att det egentligen inte finns någon forskning om konsekvenserna av långvarig användning av botox på patienter.

Skönhetsbranschen är påfallande oreglerad

Detta är en otroligt oreglerad marknad, där ingen vet vilka konsekvenserna kan bli för dem som använder sig av det. Trots att det är så pass okänt om de långvariga konsekvenserna är et många, så många som 50 procent under 29 år, tänka sig att använda sig av de oprövade, forskade substanser som botox ändå är.

Jakten på skönhet fortsätter och kryper ner i åldrarna. Det är inte helt ovanligt att man ser unga personer som är i sin vackraste blomning, som har opererat sina bröst, vilket är synd, eftersom bröst är vackra oavsett storlek och form.

Samtidigt är det en del unga som har fördomar och komplex kring den egna kroppen. Då är det bra att det finns metoder för dem att komma runt dem och kunna korrigera det i deras kroppar som de inte är nöjda med. I till exempel Stockholm finns det många skönhetskliniker som använder sig av denna behandlingsform. Läs mer om dessa kliniker där du kan få botox i Stockholm.